COMPASS INDIVID OCH FAMILJ

Medkänsla med sig själv och andra

Compass är inte bara synonymt med det svenska begreppet kompass utan är för oss även en förkortning av engelskans compassion som betyder medkänsla. Att ha en förmåga att visa medkänsla, att bry sig om sina medmänniskor och att vilja finnas till hands för andra är viktiga personliga egenskaper hos oss som arbetar på Compass.

Om vår verksamhet

Vi vill ge barn och unga som av olika skäl inte kan bo med sina egna familjer goda förutsättningar för en ljus och positiv framtid. Sedan 2011 kan vi erbjuda trygga och stabila jour- och familjehem som präglas av värme, kontinuitet och förutsägbarhet – där barnens bästa alltid står i fokus. Vi verkar för att uppnå ömsesidiga och hållbara relationer för att stärka individers självkänsla, självförtroende och känsla av sammanhang. Vårt uppdrag är att skapa en positiv och varaktig förändring i barn och ungas liv liksom för de vuxna som är i behov av stödboende eller skyddat boende.

Vi arbetar ständigt med att kvalitetssäkra vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda en hög servicenivå med kompetent och engagerad personal som är socionomutbildade och väl förtrogna med aktuell forskning och gällande lagstiftning. Vi ser vikten av transparens och vår målsättning är att vårt arbete alltid ska underlätta och avlasta för våra uppdragsgivare – därför är vi en given samarbetspartner för Sveriges socialtjänster. Vi tillhandahåller digitala möten och besvarar era frågor inom kort. Söker ni en kompetent och stabil samarbetspartners där kvalitet är viktigare än kvantitet? Kontakta oss!

compass-familje-boende-skyddat-boende-helsingborg

Vi som jobbar på Compass Individ och Familj

fatima-stjarnkvist-helsingborg-ciof

Föreståndare

Fatima Stjärnkvist

Fatima har en magisterexamen i socialt arbete och har gått ledarskapsutbildningar och projektledarprogram. Hon är utbildad handledare och certifierare i motiverande samtal, är programledare i ART, Case manager och mindfullness instruktör. Fatima har arbetat som projektledare, föreståndare och sektionschef inom socialförvaltning, som vårdare och frivårdsinspektör inom kriminalvården, som handläggare för försörjningsstöd, med integrationsprojekt och inom förskoleverksamhet.

martina-unosson-helsingborg-ciof

Verksamhetsansvarig

Martina Unosson

Martina har arbetat med socialt arbete sedan 2006 då hon påbörja sin socialpedagog utbildning. Hon har jobbat som medlevare på kollektiv, ungdomsbehandlare, coach och som teamledaren inom familjebehandling, samt familjehemskonsulent. 
Martina har vidareutbildning inom MI, lösningsfokus, ART, traumamedveten omsorg, Hap- hasch avvänjningspogram, kälvesten- utredningsmetod. 

anna-malmberg-ciof-helsingborg

Familjehemskonsulent/boendekonsulent

Anna Malmberg

Anna har arbetat med socialt arbete i hela sitt yrkesverksamma liv. Efter sin socionomexamen 1996 arbetade hon som socialsekreterare, fältare, kurator inom skola och Ungdomsmottagning samt boendestödjare. Anna har vidareutbildning inom MI, CRA, Repulse, Återfallsprevention, Sexologi, Socialt arbete i skolan och Mindfulness. 

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor och vill diskutera ett ärende med oss. Vi finns tillgängliga via mejl och telefon och kan emot ärenden dygnet runt.