Medkänsla med sig själv och andra

På Compass utgår vi från en humanistisk människosyn och förståelsen för att ingen människa är perfekt utan alla gör misstag eller mår dåligt ibland. Detta är vår kompass i mötet med dem vi är till för liksom i mötet med våra samarbetspartners. Detta icke fördömande förhållningssätt går hand i hand med att förmedla självmedkänsla som aktiverar våra trygghetssystem, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och må bra i våra liv.

compass-barn-ungdomar-hjalp-i-livet-helsingborg

Vår vision

Vår vision är att få finnas med människor en bit på vägen och att få se dem växa och nå sina personliga mål. Det tycker vi är ett hedersamt uppdrag. Vår målsättning är att stärka individers medkänsla till sig själv och till andra. Vi vill ge individer redskap för att finna sin inre livskompass och självmedkänsla för att kunna navigera genom livet med ökad egenmakt, meningsfullhet och livskvalitet.

Värdegrund

Compass är en värdestyrd verksamhet där vi samskapar tillsammans med våra medmänniskor på ett omsorgsfullt, nyfiket, utforskande, kreativt och icke dömande sätt. Vår värdegrund utgår från principen om alla människors lika värde och skydd mot diskriminering, individens rätt till självbestämmande och integritet samt inflytande och delaktighet. Vi på Compass vill beakta människors lika värde och rätt. Därför vill vi medvetandegöra våra värderingar, då vi tror att detta är en förutsättning för att utveckla förmågan till etisk medvetenhet och ett etiskt agerande. En värdegrund skapar ett gemensamt förhållningssätt och en etisk grund för det dagliga arbetet hos oss på Compass.

compass-barn-ungdomar-hjalp-i-livet-helsingborg-skane
compass-medarbetare-skane-jobbar-om-oss

Våra medarbetare

Vi som arbetar på Compass är utbildade socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete och familjehemsvården. Vi är vidareutbildade inom bl. a:

 • Kälvestens intervjumetod
 • Signs of Safety
 • Sex och samlevnadsundervisning i skolan
 • Sexologi, klinisk inriktning
 • Mobbning
 • Socialt arbete i skolan
 • Patriark
 • CRA
 • Case management
 • Motiverande samtal
 • Haschavvänjningsprogram
 • Traumamedveten omsorg
 • Aggression replacement training
 • Repulse
 • Ledarskap
 • Återfallsprevention

Vi som jobbar på Compass Individ och Familj

fatima-stjarnkvist-ciof-compass

Föreståndare

Fatima Stjärnkvist

Fatima har en magisterexamen i socialt arbete och har tidigare arbetat som förskolepedagog, integrationshandledare, socialsekreterare samt vårdare och frivårdsinspektör inom kriminalvården. De senaste åren har Fatima arbetat som projektledare, föreståndare och sektionschef inom socialförvaltning. Fatima har genomgått ledarskaps- och projektledarprogram. Hon är utbildad handledare och certifierare i MI, programledare i ART, mindfullnessinstruktör, Case manager och har genomgått Kälvestens intervjumetod.

Fatima har gått handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem motsvarande 15 hp.

anna-malmberg-ciof-helsingborg

Familjehemskonsulent

Anna Malmberg

Anna har arbetat med socialt arbete i hela sitt yrkesverksamma liv. Efter sin socionomexamen 1996 har Anna arbetat som fältare, familjehemssekreterare, kurator inom skola och Ungdomsmottagning samt boendestödjare. Anna har under åren vidareutbildat sig inom MI, CRA, Repulse, Återfallsprevention, Kälvestens intervjumetod, sexologi, socialt arbete i skolan och mindfulness.

Anna har gått handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem motsvarande 15 hp.

frida_compass_helsingborg

Familjehemskonsulent

Frida Holmgren

Frida är socionom och tog sin examen sommaren 2010. Hon har arbetat som barnsekreterare inom familjehemsteam på barn-, ungdom- och familjeenhet liksom som familjehemssekreterare. Hon har lång erfarenhet av stödjande och rådgivande samtal både som socialsekreterare och behandlare inom socialtjänsten, men även som skolkurator på två olika grundskolor. Frida har vidareutbildat sig inom ASI, Signs of Safety, MI, Repulse, Patriark, Kälvestens intervjumetod, Barngruppsledarutbildning och Traumamedvetenomsorg.

Jessica_Compass_Helsingborg_Medarbetare

Familjehemskonsulent

Jessica Nilsson

Jessica är socionom och tog sin examen 2004. Hon har arbetat som familjehemssekreterare och dessförinnan som skolkurator i både grundskolan och på gymnasiet under många år. I samband med 2016 års flyktingström var Jessica programansvarig för IM, med ansvar för såväl den psykosociala miljön som för viss budget liksom den totala verksamhetsplaneringen.

Jessica har även varit ideellt familjehem under två år och har haft uppdrag som godman. Hon är socialpedagog i botten och har vidareutbildningar i Signs of Safety, Kälvesten intervjumetod, socialt arbete i skolan, utbildning till god man för ensamkommande, sex och samlevnadsundervisning i skolan samt mobbning-skolpraktik och forskningsperspektiv.