Bli jour- och familjehem

Vi söker varma, trygga och omsorgsfulla jour- och familjehem. Har ni tid och engagemang att göra skillnad i en ung människas liv, då är ni varmt välkomna att göra en förfrågan hos oss på Compass.

Bli jour- och familjehem

Det finns barn och unga som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Därför finns jour- och familjehem. När barnet eller den unge bor i jour- eller familjehemmet fortsätter vanligtvis hen att ha kontakt med sina föräldrar, syskon och övrig släkt. Som jour- eller familjehem får du ersättning i form av en arvodes- och en omkostnadsdel. Detta är en kompensation för den tid och de utlägg som uppdraget kräver.

Utdrag ur socialregistret i den kommun där du är folkbokförd. Har du/ni varit folkbokförda i en annan komun under de senaste fem (5) åren så ska även utdrag ur socialregistret i den kommunen beställas.

Utdrag avseende förekomst hos Försäkringskassan. Uppge att du behöver intyget för att du vill bli familjehem.

 Utdrag ur Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister. Klicka här för att läsa mer om hur du går tillväga.

Utdrag ur Kronofogdens databas. Ni kan kontakta Kronofogden 0771-73 73 00 så hjälper de dig vidare. Uppge att du behöver utdraget för att du vill bli familjehem.

Att vara familjehem

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Vi på Compass välkomnar alla typer familjer och bakgrunder oavsett kön, sexuelläggning och nationalitet. Du kan bo i villa på landet eller i en lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg och stabil livssituation, tid och engagemang liksom ett känslomässigt utrymme för att ta hand om någon annans barn.

Att vara jourhem

Jourhem innebär att man tar emot ett barn eller en ung person under en begränsad tid, ofta i väntan på familjehem. Jourhem tar emot barn och unga i ett akut läge och inflyttning kan gå snabbt med bara några timmars varsel. Under tiden barnet eller den unge bor i jourhemmet utreder socialtjänsten hens behov och situation.

Grundförutsättningar för att bli jour- eller familjehem

Nedan grundförutsättningar krävs för att bli familje- eller jourhem:

compass-jourhem-familjehem-helsingborg-skane