Bli jour- och familjehem

Vi söker varma, trygga och omsorgsfulla jour- och familjehem. Har ni tid och engagemang att göra skillnad i en ung människas liv, då är ni varmt välkomna att göra en förfrågan hos oss på Compass.

Bli jour- och familjehem

Det finns barn och unga som av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Därför finns jour- och familjehem. När barnet eller den unge bor i jour- eller familjehemmet fortsätter vanligtvis hen att ha kontakt med sina föräldrar, syskon och övrig släkt. Som jour- eller familjehem får du ersättning i form av en arvodes- och en omkostnadsdel. Detta är en kompensation för den tid och de utlägg som uppdraget kräver.

Utdrag ur socialregistret i den kommun där du är folkbokförd. Har du/ni varit folkbokförda i en annan komun under de senaste fem (5) åren så ska även utdrag ur socialregistret i den kommunen beställas.

Utdrag avseende förekomst hos Försäkringskassan. Uppge att du behöver intyget för att du vill bli familjehem.

 Utdrag ur Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister. Klicka här för att läsa mer om hur du går tillväga.

Utdrag ur Kronofogdens databas. Ni kan kontakta Kronofogden 0771-73 73 00 så hjälper de dig vidare. Uppge att du behöver utdraget för att du vill bli familjehem.

Utdrag från Transportstyrelsen. Klicka här för att läsa mer om hur du går tillväga. 

Att vara familjehem

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Vi på Compass välkomnar alla typer familjer och bakgrunder oavsett kön, sexuelläggning och nationalitet. Du kan bo i villa på landet eller i en lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg och stabil livssituation, tid och engagemang liksom ett känslomässigt utrymme för att ta hand om någon annans barn.

Att vara jourhem

Jourhem innebär att man tar emot ett barn eller en ung person under en begränsad tid, ofta i väntan på familjehem. Jourhem tar emot barn och unga i ett akut läge och inflyttning kan gå snabbt med bara några timmars varsel. Under tiden barnet eller den unge bor i jourhemmet utreder socialtjänsten hens behov och situation.

Grundförutsättningar för att bli jour- eller familjehem

Nedan grundförutsättningar krävs för att bli familje- eller jourhem:

compass-jourhem-familjehem-helsingborg-skane

Så här går det till att bli jour och familjehem på Compass Individ och Familj

Intresseanmälan

Ni gör en intresseanmälan via vår hemsida Ciof.se

Första telefonsamtalet

Efter att ni gjort en intresseanmälan kommer någon från Compass Individ och Familj att ringa er och informera om hur processen att bli jour- eller familjehem ser ut.

Är ni fortfarande intresserade av att bli jour-eller familjehem efter det första telefonsamtalet går ni vidare till nästa viktiga steg i processen – Inför första hembesöket.

Inför första hembesöket

BRA-FAM: Vi skickar hem materialet BRA-fam som är ett initialt bedömningsinstrument som Socialstyrelsen tagit fram. Vi ber er att svara på frågorna i lugn och ro inför besöket och uppkommer det några funderingar så kontakta oss. Vi går tillsammans genom frågorna och svaren vid första besöket.

REFERENT: Vid hembesöket ska ni lämna en professionell referent per vuxen i hushållet. Det ska vara en person som känner er från arbetslivet, exempelvis er nuvarande eller tidigare chef eller kollega. Om familjehemmet haft placeringar tidigare inhämtar vi referent från senast ansvarig handläggare.

REGISTERUTDRAG: Vi ber er beställa registerutdrag från polisen för alla i hushållet som är över femton år. Därutöver register från försäkringskassan, kronofogdemyndigheten och transportstyrelsen för jour- och familjehemsföräldrarna.

Polisen: Gå in på hemsidan polisen.se och begär ut registerutdrag: Arbete på HVB-hem (familjehem) (442.7).

Kronofogden: Ring 0771-73 73 00 eller mejla kontakt@kronofogden.se och begär ett skriftligt utdrag ur registret från alla vuxna personer i hushållet. Kom ihåg att meddela namn, personnummer och postadress om du mejlar.

Transportstyrelsen: Ring 0771-81 81 81 och begär ett skriftligt utdrag för alla vuxna i hushållet ur LOB-registret. Ni kan även skicka en begäran om LOB-utdrag till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro eller kontakta dem via kontaktformuläret på deras hemsida: https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontaktformular/kontakt—korkortsfragor/

Försäkringskassan: Ring 0771–524 524 och begär ett intyg över sjukpenning och sjukersättning under de senaste fem åren för de vuxna i hushållet.

OBS! Öppna INTE registerutdragen när de skickats hem till er, vi öppnar dem tillsammans vid första hembesöket.

Vi kommer att boka tid för hembesök efter cirka fyra veckor.

compass-individ-familj-helsingborg-familjehem

Första hembesöket (cirka två timmar)

Två av oss från Compass Individ och Familj kommer hem till er vid första besöket. Tillsammans öppnar vi registerutdragen och går igenom BRA-fam-materialet. Ni skriver på medgivandedokument och ni lämnar en professionell referent per vuxen person i hushållet som vi kontaktar efter mötet.

En första bedömning

Efter genomgång av registerutdrag, BRA-fam och referentsamtal gör vi en första generell bedömning av er. Om vi bedömer att kartläggningsprocessen ska fortsätta bokas det in kommande möten. I de fall ni tidigare blivit utredda önskar vi att ni delar utredningen med oss, så att vi kan göra en bedömning om vi endast behöver komplettera denna eller om vi behöver göra en ny utredning.

Om vi väljer att inte gå vidare med intervjuer, informeras ni om detta samt skälen.

Andra hembesöket / (cirka 2-4 timmar)– halvstrukturerad intervju

Det andra mötet sker hemma hos er där vi har enskilda intervjuer med de vuxna i hushållet enligt Kälvesten metoden. Intervjun består av två delar. En del som rör er förhistoria och en del som skildrar era nuvarande relationer i familjen som bildats. Ni lämnar ytterligare en privat referent per vuxen som vi kontaktar efter intervjuerna. Om ni nyligen gjort en utredning via en annan aktör ställer vi kompletterande frågor utifrån denna.

Intervju med biologiska barn

Vid det andra hembesöket efter att de vuxna i hushållet intervjuats samtalar vi även med de biologiska barnen. Vi pratar med dem utifrån deras tankar kring att ett annat barn kan komma att flytta in hos er och deras känslor inför detta.

Vid behov bokas ytterligare hembesök eller digitala möten in.

Återkoppling

Det samlade underlaget från intervjuerna alt de kompletterande frågorna med er i familjen sammanställs i en familjehemsutredning och skickas till er för faktagranskning. Om ni anser att underlaget stämmer i sak, kommer ni nu att ingå i Compass Individ och Familjs familjehemsbank. Vid behov kan vi behöva komplettera utredningen med vinjetter för att få en större kännedom om era styrkor liksom ert handledningsbehov. Ni får även i uppgift att göra er egen familjehemspresentation som ni skickar till oss. Den används som stöd i kontakt med det eventuella barn som ska placeras hos er.

Nu är ni redo att ta uppdrag från någon av kommunerna som samarbetar med Compass Individ och Familj!